Rechtbank

Recht wordt gesproken door een rechter. De strafmaten zijn afhankelijk van de sociale status van de beschuldigde. Een arbeider die iemand van adel verwondt krijgt een veel strengere straf dan andersom. Kleine misdrijven worden bestraft met een geldboete en een eventuele verbeurdverklaring. Grote misdrijven met een gevangenisstraf. Op een halsmisdrijf staat nog altijd de doodstraf.

  • Kleine misdrijven: slagen en verwondingen, beledigen van een ambtenaar in functie, openbare dronkenschap
  • Grote misdrijven: stelen, godslastering, trekken van een wapen in het publiek, bezit van een wapen als dit niet is toegestaan, doodslag
  • Halsmisdrijven: moord, hoogverraad, bezit van verboden technologie, ketterij, hekserij, grafschennis, lijkenpikken

België is een monarchie. De koning wordt bijgestaan door een senaat en een kamer van volksvertegenwoordigers. In de senaat zetelen alleen edellieden. In de kamer kan iedereen zetelen. Kamer en senaat maken wetten die de koning goedkeurt. De koning is ook opperste bevelhebber van het leger. Steden zoals Raetsburg worden bestuurd door een burgemeester en een Raad van Schepenen. Burgemeesters en schepenen worden verkozen door de bevolking van de stad. België gebruikt daarbij een meervoudig Cijnskiesrecht. Dat betekent dat je pas mag gaan stemmen als je voldoende belastingen betaalt.

Tijdens een van onze eerste evenementen gaan we dieper in op het kiesstelsel in Raetsburg.