Belgen betalen met de Belgische Frank. Een frank staat ongeveer gelijk aan 10 euro. De rijken rekenen in franken, het gros van de bevolking doet het met centiemen. De Belgische Frank is papiergeld, uitgegeven door de Staat en geborgd met goud. Papiergeld bestaat in coupures van 1, 5, 10, 20 en 100 BEF. Hogere bedragen vind je in de vorm van Assignaten. Deze waardepapieren worden uitgeschreven door staatsinstellingen.

Momenteel zijn er drie munten in omloop : een stuk van één centiem (in de volksmond een ‘Boerke’), een stuk van tien centiem en een stuk van 25 centiem. Met 4 centiemen koop je een brood bij de bakker, met 1 centiem een appel bij een straatventer of een biertje in het locale café. Een arbeider verdient ongeveer 7 frank per week. Een mijnwerker of politieagent tot 14 frank. Hoger opgeleid personeel kan tot 75 frank per week verdienen. Het spreekt voor zich dat de adel niet eens weet hoeveel ze verdienen.

Omdat de economie nog herstellende is na de oorlog, hangt de prijs vaak af van de beschikbaardheid. Zo is vers, exotisch fruit vaak niet te betalen voor minderbedeelden. Ook technologie is duur in Aether. Een radio kost al gauw 25 frank. Een revolver of pistool 5 tot 10 keer zoveel.