GESAA

Zoals in elke stad bestaan er in Raetsburg veel verschillende organisaties die het leven van de gegoede burger aantrekkelijker moeten maken. Zo zijn er bijvoorbeeld:

 • De Bank - de financiële sector wordt beheerst door ‘de Bank’, gelegen in het centrum van Raetsburg.
 • De Loge - de vrijmetselaars van Raetsburg. Natuurlijk bekent niemand vrijmetselaar te zijn, maar wil iedereen ertoe behoren.
 • De Gazet van Raetsburg - de enige officieel goedgekeurde nieuwsbron in Raetsburg.
  Het Gezelschap van Exploratie en Studie van de Archeologie en Antropologie - een gentlemen’s club voor ontdekkingsreizigers en avonturiers.
 • De Handelsbeurs - overkoepelt de Raetse handelaars, geeft hen extra veiligheid, toegang tot de Handelbeurs, contacten en zelfs gerechtelijke hulp.
 • Janssen Chemicaliën - staat in voor een groot deel van de Belgische productie van scheikundige stoffen. Opgericht door professor Paul Janssen.
 • Het Bisdom Raetsburg - De stad en de omliggende gebieden behoren tot één Bisdom dat 8 decanaten omvat, waarvan er drie in Raetsburg zelf gelegen zijn.
 • Het Belgisch Leger - een legereenheid is gestationeerd in een kazerne nabij Raetsburg.
 • De Politie - bestaat uit 3 commissariaten, die elk instaan voor een stadsdeel van Raetsburg.
 • De Energiecentrale - een gigantische energiecentrale brengt licht en warmte naar de rijke buurten van Raetsburg.
 • De Steenkoolcoöperatieven - de mijnuitbaters van de steenkoolmijnen rond de stad hebben zich verenigd in de Raetse Steenkoolcoöperatieven.
 • De Raetse Kliniek -  hier gaat de meer gegoede Raetsburger naartoe bij medische problemen, omvat ook een modern sanatorium en een psychiatrische eenheid
 • Het Universitaire Ziekenhuis - waar het proletariaat van Raetsburg medische verzorging kan krijgen
 • De Universiteit van Raetsburg - het hart van Raetsburg.
 • Het Gerechtshof - het gerechtelijk apparaat dat instaat voor de rechtspraak.
 • De burgerlijke stand - centraal administratieorgaan van de gemeentelijke overheidsdiensten
 • Europees Bureau voor Innovatie - Omdat Raetsburg een universiteitsstad is waar de grenzen van de wetenschap elke dag weer worden afgetast, heeft het EBI een grote afdeling in de stad. Agenten van het EBI zetelen mee in de raden van bestuur van de universiteit, het universitair ziekenhuis en de Raetse kiliniek.
 • De Badawi - bannelingen, zwervers en vagebonden uit het Ottomaanse rijk. Niemand weet waarom ze precies naar het noorden gemigreerd zijn, maar heel wat grote steden van Europa hebben sinds de grote oorlog een Badawi kamp in de buitenwijken. Het is een spiritueel volk dat uitmuntende ambachtslui en mechaniekers heeft, maar ook veel dieven en oplichters.

Alle bovenstaande organisaties kunnen werkgevers zijn voor spelers uit de middenstand. Wil je tot een van deze organisaties behoren, neem dan contact op met de spelleiding om je functie en rang binnen de organisatie te bepalen. Sommige organisaties blijken soms meer te zijn dan ze op het eerste zicht lijken. Heb je zelf een organisatie bedacht, neem ook dan contact met ons op. Dan kijken we hoe we jouw idee in het spel kunnen meenemen.