Science

Technologie is in Aether nog steeds handwerk. Dat zorgt ervoor dat het vaak erg duur is. Ben je een specialist in het vervaardigen van een technologie, dan kun je ervan uitgaan dat je niet snel zonder werk komt te zitten.

Steenkool is de enige energie die het dagelijkse leven van de burger bereikt. Een boer of arbeider kan geen steenkool betalen en moet terugvallen op hout of gedroogde turf om zich te verwarmen. Elektriciteit bestaat, maar is nog altijd een voorrecht van de rijken. In grote steden, zoals Raetsburg, zorgen elektriciteitscentrales in de betere buurten voor verlichting van huizen en straten. Het proletariaat moet zich nog altijd behelpen met kaars, gaslicht en haard. Transport van goederen verloopt via treinen, schepen of luchtschepen.

Meer over technologie en wetenschap lees je verderop in hoofdstuk 5.